«Στόχος μας είναι η ενσωμάτωση των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών, έτσι ώστε να καταρτίσουμε το καλύτερο Κτηματολόγιο, προσθέτοντας την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις πιο σύγχρονες μεθόδους στην τεχνογνωσία της εταιρίας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ ΑΕ), Δημήτρης Καλουδιώτης, ύστερα από διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Task Force.

Στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συναντίληψης όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και για τη δημιουργία ενός νέου οράματος με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το 2020.

Το κλιμάκιο της Task Force ενημέρωσε για τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα με την ΕΚΧΑ ΑΕ, στην κατεύθυνση της διερεύνησης εναλλακτικών δυνατοτήτων καλύτερης λειτουργίας και αξιοποίησης του κτηματολογίου και ανέπτυξε τις βασικές κατευθύνσεις ενός κοινού προγράμματος οκτάμηνης συνεργασίας που ξεκινά με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, ο γενικός γραμματέας χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Σωκράτης Αλεξιάδης, τόνισε ότι το υπουργείο στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού μοντέλου που βασίζεται στους πυλώνες, αφενός των γεωχωρικών πληροφοριών-χαρτογραφήσεων και αφετέρου της κτηματογράφησης, ώστε το Κτηματολόγιο να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Αβραάμ Γούναρης, ο γενικός γραμματέας πληροφοριακών συστημάτων, Χαράλαμπος Τσαβδάρης, εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι συμβολαιογράφων, δικηγόρων, υποθηκοφυλάκων, τοπογράφων, μηχανικών, αλλά και στελεχών της ΕΚΧΑ ΑΕ.