Την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης δι΄απορροφήσεως τριών θυγατρικών αποφάσισε η θυγατρική της Lavipharm, «Lavipharm Active Services» με διακριτικό τίτλο «LAS» με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η LAS θα απορροφήσει τις: «LAS Πάτρα» στην οποία μετέχει με ποσοστό 98,35%, τη «Λάρισα Φαρμακευτική» στην οποία μετέχει με ποσοστό 98,3% και τη «LAS Θεσσαλονίκη» της οποίας η LAS είναι ο μοναδικός εταίρος. Κοινή ημερομηνία μετασχηματισμού ισολογισμού για όλες τις ως άνω απορροφούμενες εταιρείες ορίσθηκε η 31/12/2013.