Σε σημαντική μείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων για τις προς εισαγωγή εταιρείες και των υπηρεσιών του ΧΑ προς τις εισηγμένες εταιρείες, προχωράει ο Όμιλος ΕΧΑΕ. 

Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος, που ήδη είχε από τις χαμηλότερες χρεώσεις στην Ευρώπη, προς εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις κάτω των 100 εκ. ευρώ (80% των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ σήμερα) καθίσταται εξαιρετικά ανταγωνιστικός πλέον σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και για τις εταιρίες με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. 

Συνοπτικά στη νέα τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου ΕΧΑΕ προς τις εισηγμένες εταιρίες:
-Μειώνεται κατά άνω του 50% το κόστος εισαγωγής για εταιρείες στο ΧΑ σε όλη την κλίμακα κεφαλαιοποιήσεων
-Μειώνεται κατά άνω του 50% το κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (λόγω συγχώνευσης, εισφοράς σε είδος και με μετρητά) για εταιρείες ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
-Μειώνεται κατά 15% περίπου η ετήσια συνδρομή των εισηγμένων εταιρειών
-Μειώνεται κατά περίπου 90% το κόστος καταχώρησης Ομολόγων και Τίτλων Παραστατικών Κινητών Αξιών στο Αποθετήριο
-Μειώνονται σημαντικά οι χρεώσεις σε άλλες εταιρικές πράξεις 

Επιπροσθέτως, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη των εισηγμένων funds (ETFs, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, ΑΕΕΧ και ΑΕΑΠ) τα οποία αποτελούν εναλλακτικό τρόπο συμμετοχής των επενδυτών στην αγορά και άντλησης κεφαλαίων για τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, γίνονται οι παρακάτω μειώσεις και παρέχονται μια σειρά από κίνητρα:
-Μειώνεται κατά 90% το κόστος καταχώρησης ETF στο Αποθετήριο
-Δίνεται ως επιστροφή-κίνητρο για την προώθηση τόσο των νέων όσο και των ήδη εισηγμένων στο ΧΑ, ETF από τους εκδότες τους το 50% του τζίρου συναλλαγών του ETF στο Χ.Α. (0.625 bp ανά συμβαλλόμενο)
 
Τέλος, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΔΣ, αποφασίσθηκε η συνέχιση παροχής κινήτρων για τη χρήση του Δικτύου ΧΝΕΤ (μεταφοράς χαρτοφυλακίων στο Ελληνικό Αποθετήριο και χρέωση συναλλαγών) καθώς και η μείωση των χρεώσεων για ΣΜΕ μετοχών και δεικτών, κυρίως σε επαγγελματίες πελάτες που δραστηριοποιούνται με σημαντικό αριθμό συμβολαίων ημερησίως. Έτσι σημαντικές εκπτώσεις (από 50% έως 90%) εφαρμόζονται από την ζώνη των 1.000 ημερήσιων συμβολαίων και επάνω ανά πελάτη και προϊόν βελτιώνοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της Αγοράς Παραγώγων σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Αγορές.