Και οι έμποροι, όπως και οι έχοντες πτωχευτική ικανότητα συμπεριλαμβάνονται - μετά τους ελεύθερους επαγγελματίες που εντάχθηκαν επίσης - στην ρύθμιση που αφορά στις καταβολές του 20%, ως ποσοστού της τελευταίας ενήμερης δόσης του δανείου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης.

Επίσης, σύμφωνα με άλλη τροποποίηση που προκάλεσε στο νομοσχέδιο για την αναστολή πλειστηριασμών και την προστασία των δανειοληπτών ο υπουργός Ανάπτυξης, «ειδικά οι οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα, δεν θα καταβάλλουν τίποτα», αντί για άνεργοι με μηδενικό εισόδημα, όπως αναγράφονταν.