Τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου για την Ενοποίηση και Απλοποίηση του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων), θα παρουσιάσει το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Δημήτρης Ράικος.

Το απόγευμα ο κ. Χατζηδάκης θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.