Λιγότερες αποδείξεις σε σχέση με φέτος θα χρειαστεί να μαζέψουν το 2014 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι

Όπως όλα δείχνουν, από 1.1.2014 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν αποδείξεις, αξίας ίσης με το 10% του ετήσιου εισοδήματός τους (αντί 25% για αποδοχές έως 42.000 ευρώ που προέβλεπε το υφιστάμενο καθεστώς). Αν δεν καλύψουν το 10% του εισοδήματός τους με αποδείξεις, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το protothema.gr, ο φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει το 2014 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.000 ευρώ (αντί 5.000 ευρώ το 2013).

Αν συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους μόνο 1.000 ευρώ, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ (1.000 Χ 22%), ενώ αν δεν συγκεντρώσει καθόλου αποδείξεις το φορο-πέναλτι ανέρχεται στα 440 ευρώ το 2014 (έναντι 1.100 ευρώ το 2013).

Με το μέτρο αυτό:

-Για εισόδημα 30.000 ευρώ, το ποσό των αποδείξεων που απαιτούνται πέφτει από τις 7.500 ευρώ φέτος, στις 3.000 ευρώ το 2014.

-Για εισόδημα 40.000 ευρώ από 10.000 ευρώ σε αποδείξεις, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει 4.000 ευρώ το επόμενο έτος.

- Φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ, που θα προσκομίσει το 2014 αποδείξεις 1500 ευρώ, αντί 2500 ευρώ που απαιτούνται, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 220 ευρώ.

-Φορολογούμενος με εισόδημα 50.000 ευρώ που θα συγκεντρώσει αποδείξεις 3.000 ευρώ έναντι 5000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 440 ευρώ.