Στα επίπεδα του 2009 κινούνται οι εισπράξεις από τη φορολογία καυσίμων παρά το γεγονός ότι η φορολογική επιβάρυνση την τελευταία τριετία έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Σημειώνεται πως ενδιάμεσα ο ΦΠΑ αυξήθηκε από το 19% στο 23% και ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 450%, από τα 60 ευρώ τα χίλια λίτρα στα 330 ευρώ τα χίλια λίτρα.

Στο 11μήνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013 ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών μειώθηκε κατά 346 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σε 2,04 δισ. ευρώ, έναντι 2,35 δισ. ευρώ στο 11μήνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012.

Την ίδια περίοδο οι εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή υποχώρησαν στα 3,821 δισ. ευρώ, έναντι 4,059 δισ. ευρώ στο 11μήνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012, σημειώνοντας πτώση κατά 238 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση στο 11μηνο 2013 οι απώλειες από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ καυσίμων ανήλθαν στα 584 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το «Βήμα», η εξέλιξη αυτή διέψευσε ακόμη και το ΙΟΒΕ που σε κλαδική του έρευνα ανέμενε πως τα έσοδα από τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξάνονταν επιπλέον κατά 23% το 2013, αν και θα υπερκαλύπτονταν από την πτώση των εσόδων από τον ΦΠΑ.

Πρέπει να σημειωθεί πως το 2009 τα έσοδα του Προϋπολογισμού από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών ανέρχονταν σε 2,32 δισ. ευρώ και τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα ήταν στα 3,6 δισ. ευρώ.

Στο 11μήνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2011 τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών ανέρχονταν σε 2,582 δισ. ευρώ, ενώ  οι εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων είχαν διαμορφωθεί στα 4,337 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ μια αύξηση της μέσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά 10% οδηγεί σε πτώση της ζητούμενης ποσότητας κατά 3,9%, ενώ μια μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 10% οδηγεί σε πτώση της ζητούμενης ποσότητας κατά 4,2%.