Τόσο οι εξαγωγές της χώρας, λόγω και του ισχυρού ευρώ, όσο και οι εισαγωγές κινήθηκαν πτωτικά φέτος τον Οκτώβριο. 

Παρά ταύτα, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας περιορίστηκε περαιτέρω κατά 5,7%, ενώ στο δεκάμηνο καταγράφεται μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 13,1%.

Ειδικότερα, από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.171,3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο εφέτος, έναντι 4.530,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 7,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 241,0 εκατ. ευρώ, ή 8,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.324,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2.572,4 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2012, παρουσιάζοντας μείωση 9,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 36,5 εκατ. ευρώ, ή 2,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.846,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.957,9 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 5,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 204,5 εκατ. ευρώ, ή 16,2%).

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2013, ανήλθε στο ποσό των 39.442,6 εκατ. ευρώ, έναντι 41.052,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 1.416,5 εκατ. ευρώ, ή 5,4%). 

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 23.204,9 εκατ. ευρώ, έναντι 22.369,6 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 281,1 εκατ. ευρώ, ή 2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 16.237,7 εκατ. ευρώ, έναντι 18.682,5 εκατ. ευρώ το 10μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 13,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.135,4 εκατ. ευρώ, ή 9,5%).