Τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ μικρότερο από πέρσι ήταν το έλλειμμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ύφεση, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Κυπριακού υπουργείου οικονομικών.

Το εντεκάμηνο του 2013, καταγράφηκε έλλειμμα 596,5 εκατ. ευρώ, ή 3,63% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 744,3 εκατ. ευρώ ή 4,16% του ΑΕΠ πέρσι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα στοιχεία περιλαμβάνουν το 90% της αποζημίωσης των ταμείων προνοίας, που ήταν κατατεθειμένα στη Λαϊκή Τράπεζα. Οι δημόσιες δαπάνες παρουσιάζουν μείωση 3,5% ή 227,7 εκατ.ευρώ, στα 6194,6 εκατ. από 6422,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τη μεγαλύτερη μείωση, που ανέρχεται στα 119,3 εκατ. παρουσιάζουν οι μισθοί, καθώς από 1645,8 εκατ. πέρσι, μειώθηκαν σε 1526,5 εκατ. φέτος.

Μείωση 54 εκατ. σημειώνεται στις δαπάνες για εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, ενώ μειωμένες κατά 44,8 εκατ. είναι και οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Αντίθετα, αύξηση 57,2 εκατ. σημειώνεται στις τρέχουσες μεταβιβάσεις και 31,2 εκατ. στις πληρωμές ΤΚΑ.

Παρά τη βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου λόγω της μείωσης των δαπανών, τα στοιχεία για τα έσοδα προκαλούν προβληματισμό καθώς η μείωση συνεχίζεται και μάλιστα μεγαλώνει.

Τα δημόσια έσοδα σημειώνουν το εντεκάμηνο μείωση 1,9% ή 108,5 εκατ. στα 5497,6 εκατ. από 5606,1 εκατ. Το δεκάμηνο η μείωση ανερχόταν στο 1,8%.

Μείωση 257,6 εκατ. σημειώθηκε στα φορολογικά έσοδα, με τα 181,5 εκ. να προκύπτουν από τους έμμεσους φόρους και τα 113 εκατ. από τις συνεισφορές στο ΤΚΑ.

Οι άμεσοι φόροι παρουσιάζουν αύξηση 36,9 εκατ., ενδεχομένως λόγω των εισπράξεων του αυξημένου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αντίθετα, αύξηση 149,1 εκατ. σημειώνεται στα μη φορολογικά έσοδα, λόγω των εσόδων από την ΚΤ και από την αδειοδότηση της ΑΟΖ.

Το εντεκάμηνο καταγράφηκε πρωτογενές έλλειμμα έναντι πλεονάσματος που καταγραφόταν τους προηγούμενους μήνες.

Το πρωτογενές έλλειμμα, δηλαδή το έλλειμμα χωρίς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ανήλθε στα 61,4 εκατ. από έλλειμμα 155,3 εκατ. ευρώ πέρσι.