Σειρά αρνητικών στοιχείων για την ιταλική οικονομία έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το ινστιτούτο στατιστικής της χώρας (Istat).

Σύμφωνα με επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων για το 2012, το 12,7% των νοικοκυριών και το 15,8% των ιταλών πολιτών βρίσκεται πλέον σε κατάσταση ένδειας. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ δεκαπενταετίας, από το έτος δηλαδή κατά το οποίο άρχισαν να τηρούνται σχετικά στοιχεία (1997).

Παράλληλα το 46,3% των ιταλών συνταξιούχων έχει απολαβές που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ η σύνταξη ενός 38,6% είναι ανώτερη των 1.000, αλλά χαμηλότερη από 2.000 ευρώ.

Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των ιταλών εργαζομένων είναι 1.304 ευρώ. Οι αλλοδαποί που εργάζονται στην Ιταλία λαμβάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Istat, 968 ευρώ το μήνα κατά μέσον όρο.

Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, το 2003 είχε αποφασίσει να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο το 73% των μαθητών που είχαν μόλις ολοκλήρωνε τον κύκλο σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εννέα χρόνια αργότερα, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 58,2%.

Η άλλοτε παραδοσιακή μόνιμη εργασία σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί ανεκπλήρωτο όνειρο, αν όχι... απειλούμενο είδος: το 2012 οι νέοι με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου μειώθηκαν κατά 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.