Το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας στη Σερβία το 2013, υπολογιζόμενο με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και τις τιμές του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 2,4% έναντι του 2012, ανακοίνωσε χθες η σερβική στατιστική υπηρεσία RZS.

Ανά τομέα δραστηριότητας, η πιο σημαντική αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σημειώθηκε στις εξής κατηγορίες: γεωργία, δασοκομία, αλιεία, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός και μεταποίηση.

Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στους τομείς των κατασκευών, των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και των επισκευών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 6,3% το 2013.