Η Lavipharm AE ανακοίνωσε ότι η γαλλική εταιρεία Laboratoires Lavipharm SA, στην οποία συμμετέχει κατά 45%, πώλησε και μεταβίβασε, στις 30 Δεκεμβρίου 2013, την κατά 100% θυγατρική της γαλλική εταιρεία Hitex SAS.

Η εταιρεία ΗΙΤΕΧ δραστηριοποιείται στον χώρο της έρευνας κι ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογιών υπερκρίσιμων υγρών.

Αγοραστές είναι οι γαλλικές εταιρείες FIAG Holding, Codif Recherche & Nature και Robertet. Το τίμημα που καταβλήθηκε στη Laboratoires Lavipharm SA ανέρχεται στο ποσό των 3.127.000 ευρώ και εκτιμάται να επηρεάσει θετικά τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Lavipharm AE της 31/12/2013.