Μείωση 3,4% κατέγραψε, τον Δεκέμβριο του 2013, ο σύνθετος δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη Βουλγαρία έναντι του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής τη χώρας (NSI). 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αρνητική διαμόρφωση των επιμέρους δεικτών στη βιομηχανία, τις κατασκευές και το λιανικό εμπόριο. 

Τον Δεκέμβριο του 2013, ο επιμέρους δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα της βιομηχανίας σημείωσε πτώση 3,2% έναντι του Νοεμβρίου. Η επιδείνωση του κλίματος σ' αυτό τον κλάδο, "αποτυπώνεται" και στις αρνητικές εκτιμήσεις των διευθυντικών στελεχών για την κατάσταση των επιχειρήσεών τους. 

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν αναμένουν σημαντική βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας, αλλά και των υπόλοιπων μεγεθών των εταιρειών τους τους επόμενους μήνες, εξαιτίας, κυρίως, του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος και της ανεπαρκούς εγχώριας ζήτησης. 

Ο επιμέρους δείκτης στον τομέα των κατασκευών κατέγραψε πτώση 9,1% έναντι του Νοεμβρίου, εξαιτίας της αυξανόμενης απαισιοδοξίας των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων για την πορεία των εταιρειών τους. 

Σύμφωνα με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων, η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε πτώση τον Δεκέμβριο έναντι του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα, οι προβλέψεις τους για την "κίνηση" τους επόμενους τρεις μήνες να είναι αρνητικές. 

Εξάλλου, πρόβλημα στον κλάδο προκαλεί και η καθυστέρηση στις πληρωμές των επιχειρήσεων από μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, τα οικονομικά προβλήματα και ο ανταγωνισμός παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που περιορίζουν την δραστηριότητα του κατασκευαστικού κλάδου. 

Ο επιμέρους δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στο λιανικό εμπόριο σημείωσε πτώση 2,9% έναντι του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην απαισιόδοξη πρόβλεψη των επιχειρηματιών του κλάδου για την κατάσταση στον τομέα το επόμενο εξάμηνο, σε όρους πωλήσεων και παραγγελιών. 

Βασικοί παράγοντες που περιορίζουν τη δραστηριότητα του κλάδου είναι, όπως και στις προηγούμενες "περιπτώσεις", το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση. 

Στον αντίποδα, τον τελευταίο μήνα του 2013, ο επιμέρους δείκτης στον τομέα των υπηρεσιών σημείωσε αύξηση 1,4% έναντι του Νοεμβρίου, εξαιτίας των- έστω και συγκρατημένα -αισιόδοξων εκτιμήσεων και προσδοκιών των επικεφαλής των εταιρειών για την προοπτική των επιχειρήσεών τους το πρώτο εξάμηνο του 2014. Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με το οικονομικό περιβάλλον και την έλλειψη ζήτησης στην εσωτερική αγορά.