Την εξαγορά ολόκληρου του ποσοστού των μετοχών της εταιρίας Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε. έναντι τιμήματος 1 ευρώ, ολοκλήρωσε η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, σε συνέχεια της υπογραφής συμφωνίας πλαισίου. 

Εν συνεχεία η εταιρεία θα προκαλέσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη Cloud Hellas A.Ε. δυνάμει της οποίας θα εισφέρει συνολικό ποσό 50 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαγορασθείσα εταιρία διαθέτει χαρτοφυλάκιο τεσσάρων κεντρικών καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκμισθωμένα κατά κύριο λόγο στην Praktiker Hellas και ακολούθως στις Carrefour- Μαρινόπουλος και McDonalds. 

Συγκεκριμένα:
- το πρώτο ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 176 στο Ταύρο Αττικής,
- το δεύτερο ακίνητο βρίσκεται στο Ελληνικό Αττικής, στην πάροδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης,
- το τρίτο ακίνητο βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού 339, στο Αιγάλεω Αττικής,
- το τέταρτο ακίνητο βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης επί των οδών Μαρίνου Αντύπα 34 και Θεσσαλονίκης-Θέρμης. 

Η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων ανέρχεται σε 65.100 τμ, εκ των οποίων τα 53.500 τμ αντιστοιχούν στην ανωδομή και τα 11.600 τμ σε βοηθητικούς υπόγειους χώρους, ενώ ορισμένα ακίνητα διαθέτουν και υπολειπόμενο συντελεστή δόμησης.
Το ετήσιο τρέχον μίσθωμα ανέρχεται σε 6,45 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στους βασικούς μισθωτικούς όρους, οι μισθωτές βαρύνονται με τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την χρήση των ακινήτων, τις δαπάνες τακτικής συντήρησης, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους ασφάλισης.

TAGS