Ανοδικά κινήθηκε η ανεργία στην Αυστρία το Δεκέμβριο διαμορφούμενη στο 9,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας της χώρας που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 38.000 το Δεκέμβριο στα 361.279 άτομα ή κατά 11,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών παροχών, όπου τα ποσοστά ανεργίας ενισχύθηκαν κατά 17,9% και 15,6%, αντίστοιχα. 

Με βάση τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, ωστόσο, η Αυστρία εμφανίζει την χαμηλότερη ανεργία στην ΕΕ καθώς τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία την τοποθετούν στο 4,8% τον Οκτώβριο.