Προβληματισμό επί της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκφράζουν οι Financial Times, καθώς η βρετανική εφημερίδα στηλιτεύει την αδυναμία της κεντρικής τράπεζας να «κλείσει» το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν, η ΕΚΤ έχει επιδείξει ελάχιστη πρόοδο ως προς την μείωση της «ψαλίδας» μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Το επιτόκιο δανεισμού των επιχειρήσεων στις ασθμαίνουσες χώρες της ευρωζώνης παραμένει υψηλό. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις στις «πλούσιες» χώρες δανείζονται από τις τράπεζες με εμφανώς μικρότερο επιτόκιο.

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις των εύρωστων κρατών διαθέτουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων των φτωχών κρατών.

Η απόσταση μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών αν και έχει υποχωρήσει από τα ιστορικά υψηλά του Μαΐου του 2013, παραμένει σε υψηλό τουλάχιστον 2 ετών. Το υψηλό κόστος δανεισμού συνιστά εμπόδιο στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Παρά τις ενέργειες της ΕΚΤ, ο Μ. Ντράγκι καλείται να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.