Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών υποχώρησε η δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών της Κίνας, τον Δεκέμβριο, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, ο επίσημος δείκτης PMI για τον μη μεταποιητικό κλάδο υποχώρησε στις 54,6 μονάδες τον τελευταίο μήνα του 2013 από 56 μονάδες που ήταν τον Δεκέμβριο.

Τα στοιχεία εντείνουν τις ανησυχίες ότι η ανάπτυξη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη επιβραδύνθηκε προς το τέλος του 2013. Αν και ο PMI υπηρεσιών διατηρήθηκε πάνω από τις 50 μονάδες, η οριακή επέκταση της δραστηριότητας αντικατοπτρίζει μια επιβράδυνση της μεταποίησης αλλά και της ευρύτερης οικονομίας στο τέταρτο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι ο επιμέρους δείκτης για τις επιχειρηματικές προσδοκίες μειώθηκε τον Δεκέμβριο στις 58,7 μονάδες από 61,3 μονάδες που ήταν τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης νέων παραγγελιών παρέμεινε σταθερός στις 51 μονάδες.

TAGS