Οι ιδιωτικές καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκαν τον Νοέμβριο κατά 0,5%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Κατά 0,5% αυξήθηκαν επίσης οι καταθέσεις στις ιταλικές τράπεζες, ενώ στις ισπανικές αυξήθηκαν κατά 0,7% και στις ιρλανδικές και σλοβενικές μειώθηκαν ελαφρά. 

Στις κυπριακές τράπεζες αυξήθηκαν τον Νοέμβριο, για πρώτη φορά τους τελευταίους 17 μήνες, οι ιδιωτικές καταθέσεις κατά 0,8%, μετά από τη μείωσή τους κατά 1,3% τον Οκτώβριο. 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα, δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα και διαφέρουν ελαφρά από τα αντίστοιχα στοιχεία που ανακοινώνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.