Αυξημένες προσδοκίες από τη νέα χρονιά, σε σχέση με την προηγούμενη, έχουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες- μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας (BCCI), αν και το ίδιο δεν προκύπτει για τους εργαζομένους που απασχολούν, καθώς η πλειοψηφία των εργοδοτών δεν προτίθεται να προβεί σε αυξήσεις των μισθών τους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του BCCI, που διενεργήθηκε από κοινού με τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό bTV, λίγο πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση εάν η οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους θα επιτρέψει μία αύξηση στις απολαβές των εργαζομένων το 2014, ποσοστό 59% των εργοδοτών απάντησαν αρνητικά. Το υπόλοιπο 41% απάντησαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν το μισθό μέρους ή του συνόλου των απασχολουμένων. Αναλυτικότερα, από αυτούς το 29% δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να "αντέξουν" μία αύξηση μισθού μόνο για ένα μικρό τμήμα του προσωπικού τους, 6% ότι θα μπορούσαν να σκεφθούν μία αύξηση για το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και αντίστοιχα 6% ότι σχεδιάζουν τις ίδιες αυξήσεις για όλους τους εργαζομένους. Από τις απαντήσεις των εργοδοτών που εξετάζουν το ενδεχόμενο αυξήσεων, προκύπτει ότι οι μισθοί θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά μέσο όρο 10% στο 71% των περιπτώσεων και μεταξύ 10-20% στο υπόλοιπο 29%.

Σχετικά με τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους από την αύξηση- από 1ης Ιανουαρίου 2014 -τού ελάχιστου μηνιαίου μισθού στη Βουλγαρία, από τα 310 στα 340 λέβα (1 ευρώ=1,95 λέβα), το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο που να αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό. Ανάμεσα σε εκείνους που απασχολούν άτομα στη συγκεκριμένη μισθολογική κατηγορία, το 31% δήλωσαν ότι η αύξηση θα οδηγήσει σε περικοπές παροχών, 25% σε περικοπές στις επενδύσεις, 13% στη μείωση του ωραρίου εργασίας για κάποιους υπαλλήλους και 12% στην περικοπή θέσεων εργασίας. Ένας στους πέντε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αναμένει ότι η αύξηση του ελάχιστου μηνιαίου μισθού δεν θα τον επηρεάσει.

Εξάλλου, ποσοστό 58% των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να προβούν σε περικοπές προσωπικού το 2014. Κάποιοι από αυτούς διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν περικοπές, επειδή το προσωπικό τους έχει ήδη μειωθεί επαρκώς. Ποσοστό 32% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δε μπορούν να προβλέψουν εάν θα προβούν σε περικοπές. Σύμφωνα με την έρευνα, οι θέσεις εργασίας θα μειωθούν στη διάρκεια του έτους σε μία στις δέκα εταιρείες.

Ερωτηθέντες αν σχεδιάζουν να προβούν σε προσλήψεις το 2014, το 36% των επιχειρηματιών απάντησαν καταφατικά, έναντι 50% αρνητικά και 14% που δήλωσαν πως δεν μπορούν να κάνουν σχετική πρόβλεψη.

Το 2014 θα είναι κάπως καλύτερο από το 2013 σύμφωνα με το 55% των συμμετεχόντων στην έρευνα και πολύ καλύτερο σύμφωνα με το 18% αυτών. Οι παντελώς απαισιόδοξοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6% των απαντήσεων. Ποσοστό 12% δεν αναμένουν η νέα χρονιά να είναι ουσιαστικά καλύτερη, ενώ κατά 9% δεν θεωρούν ότι θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, είτε προς το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο.