Η εταιρία PC Systems ανακοινώνει ότι στις 31/12/2013 ο κ. Σάββας Μυρίδης υπέβαλε την παραίτησή του από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.