Ως σημάδι ανάκαμψης θεωρείται η αργή, αλλά σταθερή μείωση της εξάρτησης της Τράπεζας Κύπρου από την έκτακτη βοήθεια ρευστότητας (ELA) που λαμβάνει η τράπεζα μετά την ανακεφαλαιοποίησή της με χρήματά των καταθετών της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

Η συνεχής μείωση της στήριξης από τον ELA θεωρείται, σύμφωνα με οικονομικούς κύκλους, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, αφού αποτελεί ένδειξη της ευρωστίας της τράπεζας.

Ως περαιτέρω ένδειξη σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρείται και η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας ότι τον Νοέμβριο παρουσιάστηκε η μικρότερη εκροή καταθέσεων για το 2013. Οι συνολικές καταθέσεις έπεσαν στα 46,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ενθαρρυντική αύξηση περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασαν οι εγχώριες καταθέσεις.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η τηλεόραση του ΡΙΚ, σύντομα θα συσταθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Τραπεζών, στόχος της οποίας θα είναι η εφαρμογή εθνικής στρατηγικής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε πρώτο στάδιο θα κατατεθεί σύντομα σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.