Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας. 

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,10% (από 4,15% στην προηγούμενη δημοπρασία), ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,07 φορές (από 2,11 φορές προηγουμένως).

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,10%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,592 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,07 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

TAGS