Στο ποσό των 2.138,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών τον Νοέμβριο του 2013 έναντι 2.763,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 22,6%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε μείωση 7,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε τον ίδιο μήνα στα 3.668,8 εκατ. ευρώ έναντι 4.332,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας μείωση 15,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφηκε αύξηση 4,4%.

Εν τω μεταξύ, κατά το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013, η  συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων μειώθηκε κατά 4,7%.