Καταιγιστική φαίνεται ότι θα είναι σήμερα η επιστροφή της Ιρλανδίας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς αναμένεται μεγάλη ζήτηση για την πρώτη πώληση χρέους της χώρας μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα διάσωσης της ΕΕ και του ΔΝΤ τον περασμένο μήνα.

Η Ιρλανδία προχώρησε στην έκδοση 10ετών ομολόγων μέσω μίας κοινοπραξίας τραπεζών. Αν και δεν έχει δοθεί επισήμως ένδειξη για το μέγεθος της έκδοσης και το ύψος του επιτοκίου, πηγές ανέφεραν ότι το ύψος του ομολόγου θα είναι πιθανόν στα 3 δισ. ευρώ και θα τιμολογηθεί αργότερα σήμερα με βάση το μέσο επιτόκιο (mid swaps) συν 1,40% (140 μονάδες βάσης). 

Με τα τρέχοντα επίπεδα επιτοκίων της αγοράς, η απόδοση θα είναι λίγο μικρότερη από το 3,5% και προσφέρει μία μικρή προσαύξηση σε σχέση με την απόδοση των υφιστάμενων ιρλανδικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά μειώθηκαν κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,27%. 

Οι προσφορές για την έκδοση έχουν φθάσει ήδη τα 9 δις. ευρώ, δήλωσαν οι πηγές. «Μία τόσο υψηλή ζήτηση ενισχύει το πρόσφατο θετικό κλίμα έναντι της Ιρλανδίας. Αυτό προοιωνίζεται θετική έκβαση για την επερχόμενη έκδοση χρέους από άλλες χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης», δήλωσε διαπραγματευτής ομολόγων στο Δουβλίνο. 

Η πώληση των ομολόγων είναι η πρώτη που κάνει το Δουβλίνο από πέρυσι τον Μάρτιο, όταν εξέδωσε 10ετή ομόλογα ύψους 5 δισ. ευρώ. Η έκδοση αποτελεί έλεγχο για την εμπιστοσύνη των αγορών στην ανακάμπτουσα ιρλανδική οικονομία και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κύπρο, τις τρεις χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται ακόμη σε προγράμματα διάσωσης.