Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ανακοίνωσε ότι μέτοχοί της με ποσοστό άνω του 10% είναι η εταιρεία REMCO HOLDINGS A.E. με ποσοστό 50,29%, η εταιρεία ΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό 21,60% και η εταιρεία ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 13,86%.