Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι στις 7/1/2014 αγόρασε μέσω του μέλους του Χ.Α. NBG Securities ΑΕΠΕΥ, 16.303 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 10,2250 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 166.700,18 ευρώ. 

Κατόπιν αυτού, ο Οργανισμός κατέχει συνολικά 1.223.262 ίδιες μετοχές, δηλαδή 0,249568% του μετοχικού του κεφαλαίου.

TAGS