Την παραίτησή του, για προσωπικούς λόγους, υπέβαλε ο κ. Γεώργιος Λάσκαρης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Trastor.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 8/1/2014 έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Γεωργίου Λάσκαρη και ομοφώνως εκλέχθηκε νέο εκτελεστικό μέλος η κα Μαρία Αναστασίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σωτήριος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Χρυσικός, Εκτελεστικό Μέλος

Χρίστος Βάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Βαμβακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Γκούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Αναστασίου, Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώθηκε ως εξής:

Κωνσταντίνος Βαμβακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Δημήτριος Γκούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Χρίστος Βάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Σημειώνεται πως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα επικυρωθεί από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων.