Τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, προκειμένου να αντιμετωπίσει της μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας της, καλείται να παρουσιάσει η Κυβέρνηση της Σλοβενίας στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στη Σλοβενία, στο πλαίσιο τακτικής αποστολής τεχνικού χαρακτήρα. 

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι ο κύκλος επαφών των μελών της αποστολής, μέχρι και την Παρασκευή, περιλαμβάνει επισκέψεις στα υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εργασίας, στην Κεντρική Τράπεζα, το κυβερνητικό Ινστιτούτο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ανάπτυξης (IMAD) και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Τον Μάιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στη Σλοβενία προειδοποίηση για σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούσαν την απομόχλευση του εταιρικού τομέα, τη σταθερότητα της τραπεζικής δραστηριότητας και σε κάποιο βαθμό την εξωτερική ανταγωνιστικότητα. 

Αντίστοιχες προειδοποιήσεις διατυπώθηκαν έκτοτε, αν και τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, με τη διάσωση των τραπεζών στα τέλη Δεκεμβρίου.