Την ολοκλήρωση της κατασκευής του ρουμανικού τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου «Iasi-Ungheni», που θα συνδέει τη ρουμανική πόλη του Ιασίου με τη μολδαβική πόλη του Ουγκένι, ανακοίνωσε η ρουμανική Εθνική Υπηρεσία Ορυκτών Πόρων (ANRM).

H κοινοπραξία «HABAU PPS Pipeline Systems- INSPET SA- IPM- Partners Romania SRL» τήρησε το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και οι κύριες εργασίες στο έδαφος της Ρουμανίας για τον αγωγό φυσικού αερίου «Iasi-Ungheni» ολοκληρώθηκαν στο τέλος του Δεκεμβρίου 2013, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ANRM.

Η υπηρεσία διευκρινίζει ότι στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν αρκετοί έλεγχοι και δοκιμαστικές λειτουργίες, σε συνθήκες μέγιστης ασφάλειας. «Αυτού του είδους οι εργασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως: καθαρισμός των αγωγών, δοκιμές πίεσης, διασύνδεση με το σύστημα μεταφοράς κ.λπ.» σημειώνει.

Οι εργασίες για τον αγωγό «Iasi-Ungheni» εγκαινιάστηκαν τον Αύγουστο του 2013 από τους πρωθυπουργούς της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα και της Μολδαβίας, Ιούριε Λεάνκα.

Η κατασκευή του αγωγού εντάσσεται στο κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη διασυνοριακή συνεργασία «Ρουμανία- Ουκρανία- Μολδαβία 2007-2013», ενώ επικεφαλής στην υλοποίηση του έργου τέθηκε η ANRM σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας της Μολδαβίας.

Το έργο, με προβλεπόμενη περίοδο ολοκλήρωσής του τους 17 μήνες, έχει ως στόχο την εξασφάλιση ενός ανώτερου επίπεδου ενεργειακής ασφάλειας για τη Μολδαβία και την ανατολική Ρουμανία, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 26,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7 εκατ. ευρώ ή 24,42% του συνολικού ποσού αντιπροσωπεύουν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος "Ρουμανία- Ουκρανία- Μολδαβία 2007-2013", που χρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης (EIVP), το χρηματοδοτικό μέσο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

Η δυναμικότητα μεταφοράς του αγωγού φυσικού αερίου υπολογίζεται σε 1,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, περισσότερα από τα 1,3 δισ. κ.μ. που αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες κατανάλωσης της Μολδαβίας.