Θετικό ήταν το πρόσημο για το 2013, όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος και την επιστροφή της χώρας σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο «Επτά ημέρες Οικονομία» της Eurobank.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Eurobank, η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ενώ παράλληλα αυξάνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος και η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων το 2013 θέτουν τις βάσεις για το τέλος της κρίσης», αναφέρεται σχετικά, ενώ εκτιμάται ότι το 2014 ξεκινά με σαφώς καλύτερες προοπτικές από το 2013 για την ελληνική οικονομία.

Η βελτίωση αντικατοπτρίζεται και στη μείωση του κινδύνου της ελληνικής οικονομίας όπως αυτός μετράται από το spread μεταξύ των ελληνικών δεκαετών ομολόγων και των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων, σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι οι αγορές αποτιμούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας ιδιαίτερα μετά τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του τέλους του 2012.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου.

«Με δεδομένη μάλιστα την υπευθυνότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών – τόσο της κυβέρνησης όσον αφορά την περαιτέρω εφαρμογή του 2ΠΣΕΟ (2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας) όσο και των εταίρων όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους περί μείωσης του χρέους – το 2014 θα μπορούσε να αποτελέσει τον πρώτο χρόνο με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» αναφέρεται στο δελτίο – ωστόσο, επισημαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν θα λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία, ούτε θα μετριάσει άμεσα τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, η επιβράδυνση της ύφεσης είναι γεγονός, εξαιτίας κυρίως των εξελίξεων στον τουρισμό. Όσον αφορά στην ενίσχυση των επενδύσεων μεσοπρόθεσμα και συνεπώς την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι αναλυτές της Eurobank επισημαίνουν ότι μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την προώθηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. «Αναμένουμε επιτάχυνση των συγκεκριμένων διαδικασιών τους πρώτους μήνες του 2014» συμπληρώνεται σχετικά.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα όσον αφορά στα ανοικτά ζητήματα του δημοσιονομικού κενού του 2014 και της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Πολιτικής 2014 – 17, η οποία «στερεί βαθμούς ελευθερίας από τη διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους».

Οι αναλυτές της Eurobank αναφέρονται και στην ελληνική προεδρία της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι  αποτελεί θεσμικό κεκτημένο της χώρας εξαιτίας της συμμετοχής στην Ένωση και δεν μπορεί να αποτελέσει απλά μία ακόμη ευκαιρία για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των ζητημάτων που θα προκρίνει (πχ συμφωνία για το μεταναστευτικό) μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ακόμη παράγοντας ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην χώρα» αναφέρεται σχετικά.

TAGS