Προσωρινό μπλόκο στην υπογραφή της σύμβασης για την πώληση και επαναμίσθωση 28 κτιρίων του δημοσίου, μέσω του διαγωνισμού του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), βάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το ΤΑΙΠΕΔ, όπως ενημερώνει,  θα ασκήσει αίτηση ανάκλησης κατά της εν λόγω πράξης, εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία ύψους 261,31 εκατ. ευρώ αφορά την πώληση και λειτουργική μίσθωση των εν λόγω κτιρίων από το Ελληνικό Δημόσιο για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Πλειοδότριες του διαγωνισμού έχουν ανακηρυχθεί η Εθνική Πανγαία και η Eurobank Properties.

Στα 28 ακινήτα περιλαμβάνονται τα κτίρια ου Αρχηγείου Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, το κτίριο που στεγάζει το Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής, του υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας, το κεντρικό κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών, το κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης, του υπουργείου Υγείας, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, κλπ.