Τη μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75% από 4%, από σήμερα 9 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε χθες το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR)

Περαιτέρω, το ίδρυμα αποφάσισε να περικόψει τα υφιστάμενα επίπεδα των συντελεστών τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων εκφρασμένων στο εθνικό νόμισμα λέι στο 12% από 15% και αντίστοιχα το ποσοστό που ισχύει στην αγορά συναλλάγματος στο 18% από 20%. 

“Το συμβούλιο της BNR επαναλαμβάνει ότι η κατάλληλη αξιοποίηση όλων των μέσων που η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει, παράλληλα με την προσεκτική παρακολούθηση των εσωτερικών εξελίξεων και της διαμόρφωσης του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος, μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.