Το σχέδιο νόμου για την Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, με στόχο την αποτροπή της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης ενέκρινε η Κυβέρνηση της Κροατίας, αποστέλλοντάς το προς ψήφιση από Κοινοβούλιο της χώρας.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σλάβκο Λίνιτς, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο επικυρώνει τη διεθνή σύμβαση που ορίζει το νομικό πλαίσιο για την παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε φορολογικά θέματα. Το νομοσχέδιο στοχεύει, επίσης, στη διευκόλυνση της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με χώρες, με τις οποίες η Κροατία δεν έχει συνάψει συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης.

Η προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση αποτελεί, εξάλλου, προϋπόθεση για την υπογραφή μίας συνθήκης με τις ΗΠΑ, για την εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων της Κροατίας σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την αμερικανική φορολογική νομοθεσία περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (Foreign Account Tax Compliance ActFATCA) και όπως προβλέπεται από σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Σύμβαση, την οποία μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει 55 χώρες, συνιστά μία αυτόνομη πολυμερή συμφωνία, με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών, προάγοντας παράλληλα τον σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των φορολογουμένων.

Η Σύμβαση προβλέπει όλες τις πιθανές μορφές διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών κατά την αξιολόγηση και την είσπραξη των φόρων, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Η εν λόγω σύμβαση τροποποιήθηκε με Πρωτόκολλο, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2011, εναρμονίζοντάς την στα διεθνή πρότυπα και ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της από όλες τις χώρες.