Την «Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης» (Smart Specialization Strategy) ανέλυσε ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Γιοχάνες Χαν, σε συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Σγουρό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην Ελλάδα, αλλά την Ευρώπη γενικότερα, υπάρχει αδυναμία διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Χαν υπογράμμισε ότι στην Αττική υπάρχει μεγάλος πλούτος πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και θα έπρεπε να επιταχυνθεί η μεταφορά αυτών των ικανοτήτων και γνώσεων προς την επιχειρηματικότητα. Επίσης, αναφέρθηκε στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τον τρόπο διαχείρισης και αποτελεσματικότητας όσον αφορά στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Ειδικότερα, επαίνεσε την Περιφέρεια Αττικής για την διαχείριση του ΕΣΠΑ, αφού κατάφερε, όπως είπε, να αυξήσει την απορροφητικότητα πάνω από 400% τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο κ. Χαν τόνισε ότι πλέον στόχος των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κι αυτό, σημείωσε, δεν γίνεται με χρηματοδοτήσεις υποδομών, αλλά με τη χρηματοδότηση τρόπων και μέσων προώθησης και υποκίνησης της οικονομίας.

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Χαν σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια εντοπισμού των τομέων στους οποίους χρειάζονται επενδύσεις και τόνισε ότι περίπου 450 εκατ. ευρώ προορίζονται για επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τεχνολογίας, εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για την αποδέσμευση και αξιοποίηση αυτών των χρημάτων είναι να υποβληθεί από την Περιφέρεια Αττικής μια «έξυπνη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης».

Όπως εξήγησε ο κ. Χαν, το κριτήριο για την έγκριση αιτήσεων σε προγράμματα θα αποτελεί ο καινοτόμος χαρακτήρας τους. «Η ποιότητα μιας αίτησης θα οδηγήσει στην έγκρισή της ή μη» τόνισε. Αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχουν και περιφερειακά προβλήματα που ανακόπτουν τις επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες, όπως οι απαιτήσεις των τραπεζών, η έλλειψη εμπιστοσύνης από επιχειρήσεις, η δυσκολία χορήγησης δανείων κ.ά.

Από πλευράς του, ο κ. Σγουρός ενημέρωσε τον κ. Χαν για την κατασκευή του έργου του ΚΕΛ Κρωπίας – Παιανίας, προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση του οποίου εξαλείφεται οριστικά ο κίνδυνος επιβολής αυστηρών προστίμων από την Ε.Ε. Επίσης, προχώρησε σε ενημέρωση του επιτρόπου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Περιφέρεια, ενώ παρουσίασε το σύνολο των δράσεων, τα έργα και τον στρατηγικό σχεδιασμό της.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον κ. Χαν για το θέμα Διαχείρισης των Υγρών και Στερεών Αποβλήτων και επεσήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν με την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού, τονίζοντας ότι η Αυτοδιοίκηση δεν νομοθετεί και ότι πρόκειται για θέμα που πρέπει να επιλυθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Ο κ. Σγουρός δεσμεύτηκε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα καταφέρει και στη νέα Προγραμματική Περίοδο να «μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο».

«Αντίπαλος όλων μας είναι η ανεργία, ο πυρήνας δηλαδή και η ουσία της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα βάζουμε τις βάσεις για το χτίσιμο του νέου Προγράμματος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Πολιτεία και με τους φορείς της κοινωνίας. Η έμφαση θα δοθεί στην καινοτομία, την έρευνα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» δήλωσε σχετικά.