Καθήκοντα γενικού διευθυντή του ΣΕΤΕ αναλαμβάνει ο κ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, ο οποίος διατηρεί ταυτόχρονα και τη γενική διεύθυνση του νεοσύστατου Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ).

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η διττή θέση θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και συντονισμό του συνόλου της λειτουργίας του ΣΕΤΕ και των υποστηρικτικών της εργαλείων».

Ο κ. Λαμνίδης αντικαθιστά τον κ. Γιώργο Δρακόπουλο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΣΕΤΕ, ύστερα από 20 χρόνια προσφοράς.

«Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Λαμνίδης, με την εμπειρία, την επιχειρηματική σκέψη και τη διορατικότητα που τον διακρίνει, θα οδηγήσει τον ΣΕΤΕ στην εκπλήρωση των στόχων του», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανδρέας Ανδρεάδης.    

Υπενθυμίζεται ότι στο ΙΝΣΕΤΕ καθήκοντα επιστημονικού διευθυντή έχει αναλάβει ο κ. Άρης Ίκκος και καθήκοντα διοικητικού διευθυντή ο κ. Γιώργος Αμβράζης.

Τον συντονισμό της επικοινωνίας του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ αναλαμβάνει ο κ. Ξενοφών Πετρόπουλος, μέχρι σήμερα υπεύθυνος επικοινωνίας του ΣΕΤΕ.

 

TAGS