Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 10 Ιανουαρίου 2014, υποβλήθηκαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που έγινε δεκτή στη δημοπρασία της 7ης Ιανουαρίου 2014.