Συνολικά 5.237 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2013, έναντι 4.859 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8%.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι τον Δεκέμβριο του 2012, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, είχε καταγραφεί μείωση 29,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Δεκέμβριο του 2013 μειώθηκε, ωστόσο, κατά 6%, σε 751 έναντι 799 τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Τον Δεκέμβριο του 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) είχε μειωθεί κατά 31,1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 78.630 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 77.675 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 30.742, έναντι 33.687 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 8,7%.