Οι χορηγήσεις δανείων από τις τράπεζες στην Ιταλία προς τις επιχειρήσεις τον Νοέμβριο του 2013 μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6%. Συνολικά, οι χορηγήσεις δανείων στον ιδιωτικό τομέα το διάστημα αυτό μειώθηκαν κατά 4,3%.

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στο ταμείο ανεργίας από δικαιούχους για να λαμβάνουν επίδομα αυξήθηκαν κατά 32% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά: κατατέθηκαν 1.949.570 τέτοιες αιτήσεις.

Εξάλλου δεδομένα του ιταλικού ινστιτούτου στατιστικής (Istat) δείχνουν ότι τους πρώτους εννέα μήνες του 2013 η αγοραστική δύναμη των ιταλικών νοικοκυριών συρρικνώθηκε κατά 1,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2012.

Άλλος ένας οικονομικός δείκτης με αρνητική εξέλιξη ήταν αυτός των τιμών των ακινήτων, οι οποίες μειώθηκαν το γ΄ τρίμηνο του 2013 σε ετήσια βάση με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό: -5,3%.