Παρατυπίες σε 174 προσφορές για δημόσιες συμβάσεις εντόπισε στο διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2013 η Δημόσια Επιτροπή Οικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Public Financial Inspection Agency).

Το συνολικό ύψος των προσφορών αυτών ανερχόταν στα 115 εκατ. λέβα, με τις απώλειες για τα κρατικά ταμεία να υπολογίζονται σε 162.682 λέβα. 

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 οι επιθεωρητές της Επιτροπής πραγματοποίησαν 109 οικονομικούς ελέγχους και εξέδωσαν 971 εκθέσεις παρατυπιών και μία έκθεση επιβολής οικονομικών κυρώσεων. 

Από τους ελέγχους οι 61 έγιναν κατόπιν ειδοποιήσεων από το κοινό και 48 ήταν προγραμματισμένες. Από τις τελευταίες οι 44 αφορούσαν σε εγκαταστάσεις υγείας, όπου οι δημόσιες συμβάσεις ελέγχθηκαν σχετικά με τις προσφορές προμηθειών και υπηρεσιών.