Πάνω από 500 παραβάσεις διαπίστωσαν οι έλεγχοι των ΔΟΥ κατά το διάστημα των γιορτών.
 
Συγκεκριμένα, από την 23η Δεκεμβρίου έως και την 5η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν 3.168 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.336 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Σε 2.968 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες 200 από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά 507 παραβάσεις. Η παραβατικότητα και για αυτό το διάστημα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.
 
Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αθήνα (305), ενώ η υψηλότερη παραβατικότητα εμφανίζεται στην Κρήτη με 18,10%.