Ολοκληρώθηκε η έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 2.300.000 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών της εταιρείας Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Το εν λόγω δάνειο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 3 ετών, ενώ διοργανωτής αυτού είναι η Τράπεζα Πειραιώς.