Μείωση 1,7% προκύπτει από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, έναντι αύξησης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2013, παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012 παρουσίασε μείωση 0,9%, έναντι αύξησης 1,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ανάλυση μεταβολών Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μηνός Δεκεμβρίου 2013

I. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2013, με Νοέμβριο 2013 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 0,9% το μήνα Δεκέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2013, προήλθε από τις ακόλουθες αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,2% της ομάδας ‘’Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών στα γαλακτοκομικά και αυγά και λαχανικά νωπά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση των τιμών στα φρούτα νωπά και κρέατα γενικά.

β) Κατά 9,4% της ομάδας ‘’ Ένδυση και Υπόδηση ‘’, λόγω επαναφοράς των τιμών στα προ χειμερινού δεκαήμερου εκπτώσεων επίπεδα.

γ) Κατά 1,3% της ομάδας ‘’Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες ‘’, λόγω επαναφοράς των τιμών στα προ

χειμερινού δεκαημέρου εκπτώσεων επίπεδα.

δ) Κατά 0,4% της ομάδας ‘’ Μεταφορές ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών στα αυτοκίνητα και στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

ΙΙ. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2013, με Δεκέμβριο 2012

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 1,7% το μήνα Δεκέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,8% της ομάδας ‘’Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα ψάρια νωπά,

φρούτα νωπά, δημητριακά και παρασκευάσματα, πουλερικά νωπά, αρνί και κατσίκι(νωπά), αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από τη αύξηση των τιμών στα γαλακτοκομικά και αυγά, μοσχάρι νωπό, λαχανικά νωπά.

β) Κατά 3,0% της ομάδας ‘’ Ένδυση και υπόδηση ‘’, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

γ) Κατά 2,3% της ομάδας ‘’Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα

είδη: έπιπλα-καλύμματα δαπέδου, είδη κλινοστρωμνής-λευκά είδη, οικιακές συσκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

δ) Κατά 2,5% της ομάδας ‘’ Μεταφορές ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των αυτοκινήτων και των καυσίμων αυτοκινήτου (βενζίνης).

ε) Κατά 1,2% της ομάδας ‘’ Επικοινωνίες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των τηλεφωνικών υπηρεσιών.

στ) Κατά 3,0% της ομάδας ‘’ Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών του οπτικοακουστικού εξοπλισμού-υπολογιστών, των υπηρεσιών αναψυχής, των βιβλίων, των ανθέων και του πακέτου διακοπών.

ζ) Κατά 4,0% της ομάδας ‘’ Εκπαίδευση ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ΙΕΚ.

η) Κατά 3,0% της ομάδας ‘’ Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των εστιατορίων- ζαχαροπλαστείων-καφενείων-κυλικείων.

θ) Κατά 4,6% της ομάδας ‘’ Άλλα αγαθά και υπηρεσίες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των κουρείων- κομμωτηρίων, των ειδών ατομικής φροντίδας, των προσωπικών ειδών και των ασφαλίστρων μεταφορών.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 3,0% της ομάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των τσιγάρων.

β) Κατά 0,1% της ομάδας ‘’ Στέγαση ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών του ηλεκτρισμού. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών των ενοικίων κατοικιών, των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας και του πετρελαίου θέρμανσης.

γ) Κατά 0,8% της ομάδας ‘’ Υγεία ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, της συμμετοχής των καταναλωτών επί των λιανικών τιμών των φαρμάκων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στις ιατρικές, οδοντιατρικές, παραιατρικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες νοσοκομείων και κλινικών.

Επιπλέον, ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του μηνός Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2012 παρουσίασε μείωση 1,8%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Εν.ΔΤΚ κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2013 παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Εν. ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012 παρουσίασε μείωση 0,9%, έναντι αύξησης 1,0%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.