Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκαν η Iντραλότ και η θυγατρική της, Εταιρία Στοιχημάτων ΑΕ, ύστερα από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία κρίθηκε ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Bureau Veritas. H Εταιρία Στοιχημάτων ΑΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 από το 2003.
Η παρούσα πιστοποίηση καλύπτει όλα τα ήδη πιστοποιημένα πεδία, καθώς και τις νεότερες υπηρεσίες της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της πιστοποίησης καλύπτει τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την λειτουργία, τη διαχείριση κινδύνου, την επιχειρησιακή υποστήριξη, την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και την προβολή παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που αφορούν σε αθλητικό ή μη αθλητικό στοίχημα, κυνοδρομιακό και ιπποδρομιακό στοίχημα, στοίχημα μέσω εναλλακτικών δικτύων.

TAGS