Η Lamda Development ανακοινώνει ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος, απέκτησε στις 13/1/2014, λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, 50.000 μετοχές, συνολικής αξίας 125.000 ευρώ.