Τη διαδικασία έκδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου περιγράφει εγκύκλιος του Χάρη Θεοχάρη.

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι ο Α.Φ.Μ. που αποδίδεται στα φυσικά πρόσωπα, διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου όπως, ονοματεπώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, είδος και αριθμός ταυτότητας.

Παράλληλα, ο Α.Φ.Μ. που αποδίδεται στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, παραμένει ο ίδιος και δεν επηρεάζεται από μεταβολές ως προς τα στοιχεία των προσώπων αυτών.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο