Τον τεχνικό κώδικα, που περιγράφει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και καθορίζει τους κανονισμούς και τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στον τομέα αυτό, κατάρτισε η Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας της Ρουμανίας (ANRE).

Η Ρουμανία σχεδιάζει την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού LNG στην Κωστάντζα (νοτιοανατολική Ρουμανία, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας), στο πλαίσιο υλοποίησης του Διασυνδετήριου αγωγού Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας- Ρουμανίας (AGRI).

Το έργο AGRI προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω αγωγών, στις εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού LNG στη γεωργιανή ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου θα υγροποιείται. Στη συνέχεια θα μεταφέρεται με ειδικά δεξαμενόπλοια μέσω της Μαύρης Θάλασσας στον τερματικό σταθμό της Κωστάντζα, όπου θα επανέρχεται σε αέρια κατάσταση, για να τροφοδοτήσει εκ νέου τους αγωγούς και το δίκτυο διανομής προς το ευρωπαϊκό καταναλωτικό κοινό. Σημειώνεται ότι το φυσικό αέριο υγροποιείται στους -160 βαθμούς Κελσίου και μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια ειδικά κατασκευασμένα για τον σκοπό αυτό.

«Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την εισαγωγή, εκφόρτωση, αεριοποίηση του LNG, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, που απαιτούνται για τη διαδικασία εκ νέου αεριοποίησης, και την επακόλουθη παράδοση στο σύστημα μεταφοράς βασίζονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές» αναφέρεται στη σχετική ρύθμιση, με την οποία ο πρόεδρος της ANRE αποδέχεται τον τεχνικό κώδικα για το LNG.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το LNG χρησιμοποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει την προμήθεια φυσικού αερίου στους τελικούς χρήστες, να εναρμονίσει την εποχική, ημερήσια και ωριαία διακύμανση της κατανάλωσης με τις διαθέσιμες πηγές φυσικού αερίου και να διασφαλίσει την ισορροπία του εθνικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας.

Βάσει της ρύθμισης, η ANRE θα καθορίζει και θα εγκρίνει τη μεθοδολογία που θα διέπει τον υπολογισμό των τιμολογίων πρόσβασης στον τερματικό σταθμό LNG. Τα τιμολόγια πρόσβασης θα επιτρέψουν την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε τερματικούς σταθμούς LNG και θα εγγυώνται τη σκοπιμότητά τους.