Βελτιωμένη κατάταξη της Αλβανίας όσον αφορά της οικονομικές ελευθερίες, καταγράφουν η εφημερίδα The Wall Street Journal και το ίδρυμα Heritage, που δημοσίευσαν τον παγκόσμιο «Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας».

Η Αλβανία κατατάσσεται στην 25η θέση ανάμεσα σε 43 χώρες της Ευρώπης, ενώ στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, στην 54η θέση.

Όμως, αδύναμο σημείο για την οικονομική ελευθερία στη χώρα εξακολουθούν να αποτελούν η διαφθορά και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αναφέρει η έκθεση.

Η Αλβανία συγκεντρώνει 66,9 βαθμούς στην κατάταξη (σε σύνολο 100) στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για το 2014.

Μέσα σε 20 χρόνια, η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την οικονομική ελευθερία και βρίσκεται μεταξύ των 20 χωρών με τη μεγαλύτερη βελτίωση.