Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η ελληνική οικονομία στο κατά πόσο ελεύθερα λειτουργεί, όπως προκύπτει από την έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το συντηρητικό ινστιτούτο Heritage Foundation και η εφημερίδα Wall Street Journal.

Ειδικότερα, η Ελλάδα τοποθετείται στην 119η μεταξύ των 177 χωρών που αξιολογήθηκαν και συγκεντρώνει 55,7 βαθμούς με άριστα το 100. Παράλληλα βρίσκεται στην 40η θέση απ’ τις 43 χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης που εξετάστηκαν. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία παρουσίασε μικρή βελτίωση, καθώς πέτυχε την χρονιά που πέρασε, να περιορίσει τις κρατικές δαπάνες, να κάνει σημαντικά βήματα προς την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, να διευκολύνει την επιχειρηματική ανεξαρτησία και την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Συνολικά, στα 20 χρόνια που συντάσσεται η σχετική έκθεση η Ελλάδα έχει χάσει 5 βαθμούς από την πρώτη της αξιολόγηση και συνήθως κατατάσσεται στις χώρες «μέτριας οικονομικής ελευθερίας» ή στις «κυρίως ανελεύθερες οικονομίες».

Η βαθμολογία που συγκεντρώνει η Ελλάδα (55,7) είναι μικρότερη από τον μέσο όρο (60,3) των 177 χωρών που καταμετρήθηκαν, καθώς επίσης και από τον μέσο όρο (67,1) των υπολοίπων χωρών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.