Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε την πρόβλεψή της για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,2% για το 2014 (έναντι αρχικής πρόβλεψης στο 3%) από 2,4% τον προηγούμενο χρόνο.

Για τις χώρες υψηλού εισοδήματος προβλέπει ανάπτυξη 2,2% (έναντι αρχικής εκτίμησης στο 2%) που θα αντισταθμίσει την επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές. Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Τράπεζα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τη μέση ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές, στο 5,3% από 5,6%.