Την εκτίμηση ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια προκειμένου η Ρουμανία να προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ, ωστόσο η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση θα γίνει πραγματικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, διατύπωσε σήμερα ο ρουμάνος πρόεδρος Τράιαν Μπασέσκου.

«Η Ρουμανία δεν είναι ακόμη μέλος της ευρωζώνης και θα χρειαστούν αρκετά ακόμη χρόνια για εμάς, προκειμένου να υιοθετήσουμε το ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ένταξη στην ευρωζώνη δεν είναι μία από τις προτεραιότητες της Ρουμανίας. Πρόσφατη αξιολόγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας έδειξε ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκλισης, με τον δείκτη του πληθωρισμού και τις τιμές των μακροπρόθεσμων επιτοκίων μόνο να εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τις τιμές αναφοράς των κριτηρίων, που ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ. Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν ότι και κριτήρια αυτά θα πληρωθούν το 2014» δήλωσε ο κ. Μπασέσκου, μιλώντας στην ετήσια συνάντηση των διαπιστευμένων στο Βουκουρέστι πρέσβεων.

«Αν η ένταξη (της Ρουμανίας) στην ευρωζώνη μπορεί να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα, η συμμετοχή της από το ξεκίνημα της Τραπεζικής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής συναίνεσης και θα γίνει πραγματικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε εύλογη την απόφαση της χώρας να συνδεθεί με όλα τα όργανα, τα οποία αποσκοπούν στην εδραίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δεδομένου και ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ κατέχουν τα τρία τέταρτα του συνολικού ενεργητικού του ρουμανικού τραπεζικού συστήματος και τα δύο τέταρτα του κεφαλαίου του.

«Η Ρουμανία θα ανακοινώσει επισήμως την πρόθεσή της να συμμετάσχει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, ενώ ήδη ξεκίνησε διακυβερνητικές συνομιλίες στις 9 Ιανουαρίου ως διαπραγματευτής για την ίδρυση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης» σημείωσε ο κ. Μπασέσκου.